Par vienoto stilu

Bieži gadās, ka, dzīvojot blakus unikāliem dabas objektiem, cilvēki par tiem nekā nezina. Pievērst uzmanību dabas vērtībām un izglītot cilvēkus dabas aizsardzības jomā ir viens no vienotā stila uzdevumiem, taču - ne vienīgais.

ĪADT vienotā stila uzdevums ir arī palīdzēt aizsargājamās dabas teritorijās attīstīt apmeklētājiem draudzīgu infrastruktūru, pieturoties pie kopējiem, visā valstī vienādiem pamatprincipiem. Tā sekmē Latvijas ĪADT kopējā tēla veidošanu un nodrošina Latvijas un tās dabas bagātību atpazīstamību pasaulē.