Informatīvie materiāli

Informatīvo materiālu tematiskais katalogs ar filtrēšanas iespējām.
Skatīt vairāk

ĪADT vienotais stils

Vadlīnijas par informatīvo elementu sagatavošanu un lietošanu aizsargājamās dabas teritorijās, pieturoties pie kopējiem, visā valstī vienādiem pamatprincipiem.
Skatīt vairāk

Pārskati un ziņojumi

Zinātniskā monitoringa atskaites, ziņojumi Eiropas Komisijai, aptauju rezultāti.
Skatīt vairāk

Publiskie pārskati

Dabas aizsardzības pārvaldes publiskie gada pārskati.
Skatīt vairāk

Vides monitoringa programma

Valstī veiktā un organizētā vides monitoringa tīkls, parametri un izmantojamās metodes.
Skatīt vairāk