Augi un dzīvnieki ir pielāgojušies augt un dzīvot noteiktās teritorijās, kurās ir atbilstošs mitrums, apgaismojums, barības vielas un temperatūra. Biotopu zudums, malumedniecība, invazīvas sugas un citi faktori, kas strauji maina ierastos dzīves apstākļus, var apdraudēt un pat novest līdz izmiršanai daudzas sugas.

Apdraudēto un aizsargājamo sugu saraksts ir pasaules un Latvijas dabas jeb bioloģiskās daudzveidības veselības rādītājs.

Apzinot sugu stāvokli un veicot sugu aizsardzības pasākumus, mēs rūpējamies par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, dabas resursu saprātīgu izmantošanu, kas ir vitāli svarīgi pašas cilvēces izdzīvošanai.