AINAVAS

 

EKOSISTĒMAS

 

SUGAS UN BIOTOPI

 

MONITORINGS

 

IETEKME uz VIDI

 

DATI un KARTES

 

APSAIMNIEKOŠANA

2019. Mājdzīvniekiem postījumus nodarījušas plēsēju sugas identificēšana un nodarītā postījuma novērtēšana  (PDF 2,99 MB)