Demokrātisku, tiesisku, efektīvu, atklātu un sabiedrībai pieejamu valsts pārvaldi var nodrošināt arī deleģējot privātpersonai un citai publiskai personai kādu no valsts pārvaldes uzdevumiem.

Nav aktuālu līgumu pieteikumu.

 • Par ūpju mākslīgo ligzdošanas platformu uzstādīšanu un apsaimniekošanu

  • Dabas aizsardzības pārvalde 2023. gada 3. maijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar biedrību "Latvijas Ornitoloģijas biedrība”) par valsts pārvaldes uzdevuma- sugu aizsardzības plānu ievešana- veikšanu, uzstādot un apsaimniekojot līdz 100 mākslīgajām ūpju ligzdošanas platformām un nodrošinot to monitoringu Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajās zemes vienībās atbilstoši sugu grupas "Pūces" aizsardzības plānam.
 • Par ūdensputnu ligzdošanas apstākļu uzlabošanu dabas parkā “Papes ezers”

  • Dabas aizsardzības pārvalde 2023. gada 6. martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar nodibinājumu "Pasaules dabas fonds” (turpmāk- Fonds) par valsts pārvaldes uzdevuma- nepieciešamo dabas aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos- īstenošanu dabas parkā “Papes ezers”, lai uzlabotu ūdensputnu ligzdošanas apstākļus Papes ezerā atbilstoši dabas parka “Papes ezers” aizsardzības plānam.
 • Par ūpju mākslīgo ligzdošanas platformu uzstādīšanu un apsaimniekošanu

  • Dabas aizsardzības pārvalde 2022. gada 25. janvārī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar biedrību "Latvijas Ornitoloģijas biedrība” (turpmāk- Biedrība) par valsts pārvaldes uzdevuma- sugu aizsardzības plānu ievešana- veikšanu, uzstādot un apsaimniekojot līdz 150 mākslīgajām ūpju ligzdošanas platformām un nodrošinot to monitoringu Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajās zemes vienībās atbilstoši sugu grupas "Pūces" aizsardzības plānam.
 • Par ūpju mākslīgo ligzdošanas platformu uzstādīšanu un apsaimniekošanu

  • Dabas aizsardzības pārvalde 2021. gada 13. maijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar biedrību "Latvijas Ornitoloģijas biedrība” (turpmāk- Biedrība) par valsts pārvaldes uzdevuma- sugu aizsardzības plānu ievešana- veikšanu, uzstādot un apsaimniekojot līdz 120 mākslīgajām ūpju ligzdošanas platformām un nodrošinot to monitoringu Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajās zemes vienībās atbilstoši sugu grupas "Pūces" aizsardzības plānam.