Atalgojumi

Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta devītajai daļai un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225  “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” informācija par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām:

Izdevumu tāmes

Plānoto izdevumu tāmes 2020. gadam

LIFE15 NAT/LV/000900 - Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra" (NATURA 2000 site)

881586 - Tehniskās palīdzības projekts Integrētā projekta Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldībai un apsaimniekošanai Latvijā (LIFE TA GMNature)