Par publiskas personas nomāt paredzētu nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības
Publicēts 25.08.2021., pieteikties līdz 22.09.2021.


Izsole par nomas tiesībām objektam “Vējdzirnavas”, Amatas novada Drabešu pagastā.
Publicēts 25.05.2021., pieteikties līdz 01.06.2021.Pieteikšanās nomai uz zemes gabalu, kas atrodas Krustkalnu dabas rezervāta teritorijā
Publicēts 28.05.2021., pieteikties līdz 04.06.2021.

 

Pašlaik nav aktuālu izsoļu.

Aktuālās izsoles

Cirsma Rāznas Nacionālajā parkā - Černoručjes mežs 13.10.2021.

 Cirsmu izsoļu kārtība

 • Cirsmas izsoles noteikumi
 • Juridiskām personām iesniedzamie dokumenti:
  • uzņēmuma reģistrācijas / komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no Latvijas republikas uzņēmu reģistra datubāzes;
  • Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa par nodokļu samaksu vai izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 €, izziņai vai izdrukai jābūt sagatavotai ne agrāk kā mēnesi pirms izsoles dienas;
  • uzņēmumu reģistra lēmuma vai izziņas par pārstāvības tiesībām kopija;
  • pilnvara, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav uzņēmumu reģistra lēmumā noteiktas pārstāvības tiesības;
  • nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments vai kopija.
 • Fiziskām personām iesniedzamie dokumenti:
  • pases vai personas apliecības dati;
  • Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa par nodokļu samaksu vai izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka izsoles dalībniekam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 €, izziņai vai izdrukai jābūt sagatavotai ne agrāk kā mēnesi pirms izsoles dienas;
  • nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments.
 • Piedāvājuma veidne rakstiskai cirsmu izsolei juridiskām/fiziskām personām
 • Cirsmas pirkuma līguma veidne
 • Cirsmas pieņemšanas-nodošanas akta veidne

Pašreiz nav aktuālu niedru ieguves piedāvājumu.