__________________________________________________________________________________

Kopš 2010. gada 1. aprīļa atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumu Nr.1139 „Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība” 6.punktam, CITES dzīvnieku īpašniekam trīs mēnešu laikā no dzīvnieka iegādes brīža Dabas aizsardzības pārvaldē nepieciešams reģistrēt Regulas Nr.338/97, kas ievieš CITES nosacījumus Eiropas Savienībā, A un B pielikumā iekļautos dzīvniekus.

Zoodārzu darbību reglamentējoši dokumenti Eiropas Savienībā

Dabas aizsardzības pārvaldes iekšējie kārtības noteikumi Nr. 14/13/2014-P Tajos noteikts kā Pārvaldes valsts vides inspektori veic normatīvo aktu par prasībām savvaļas dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasībām zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrēšanai ievērošanas kontroli, kā arī aizpilda zooloģiskā dārza pārbaudes aktu.

 

Zoodārzu darbību reglamentējoši dokumenti Latvijā

Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.1033 "Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai". Šie noteikumi izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 21.punktu.

 

Latvijā reģistrētie zooloģiskie dārzi
 

Atļaujas Nr.

Atļaujas saņēmējs

Zooloģiskā dārza adrese

Atļaujas izsniegšanas datums

1/2012 Daugavpils pašvaldības budžeta iestāde "Latgales zoodārzs" Vienības iela 27, Daugavpils 06.01.2012.
2/2012 Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs" Meža prospekts 1, Rīga 18.01.2012.
5/2023 Aleksandrs Kalačovs "Kalpaki", Demenes pag., Augšdaugavas nov. 17.04.2023.