Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dzīvnieku audzētājam, kas komerciālos nolūkos nebrīvē pavairo vai vēlas pavairot Padomes Regulas Nr. 338/97 A pielikumā iekļauto dzīvnieku sugu īpatņus, jāreģistrējas Dabas aizsardzības pārvaldē un jāsaņem atļauju dzīvnieku pavairošanai komerciālos nolūkos un dzīvnieku audzētāja reģistrācijas numurs.
Dabas aizsardzības pārvalde reģistrē arī augu audzētavas, kurās mākslīgi pavairo Padomes Regulas Nr. 338/97 A pielikumā iekļauto augu sugu īpatņus komerciāliem nolūkiem, un piešķir vienreizēju augu audzētavas reģistrācijas numuru.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojums ir bezmaksas.
    Personai jāaizpilda iesniegums brīvā formā, kuram pievieno legālu izcelsmi apliecinošus dokumentus vaislas dzīvniekiem vai pavairojamiem augiem un informāciju par audzējamo dzīvnieku vai augu bioloģiskajām un fizioloģiskajām audzēšanas īpatnībām, audzēšanas un pavairošanas metodiku.
    Iesniedzot dokumentus elektroniski, tie jāparaksta ar e-parakstu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Dabas aizsardzības pārvalde pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu Padomes Regulas Nr. 338/97 A pielikumā iekļauto dzīvnieku pavairošanai komerciālos nolūkos un vienreizēja dzīvnieku audzētāja reģistrācijas numura piešķiršanu, kā arī pieņem lēmumu par augu audzētavas reģistrēšanu un augu audzētavas reģistrācijas numura piešķiršanu vai arī pamatotu lēmumu par atteikumu atļaujas izsniegšanai un reģistrācijas numura piešķiršanai.