Notikumu kalendārs

Skatīt visus notikumus
Datums 20. janvāris, 2022
Laiks10.00–12.00
Atrašanās vietaZOOM platforma

Dabas lieguma ĶIRBAS PURVS dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 4. sanāksme

Sanāksmes dalībnieki tiks iepazīstināti ar sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības atzinumu. …
Datums 21. janvāris, 2022
Laiks10.00–12.00
Atrašanās vietaZOOM platforma

Dabas lieguma “Grebļukalns” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 4. sanāksme

Uzraudzības grupas noslēdzošajā sanāksmē plānots apspriest sabiedriskās apspriešanas rezultātus, veiktos plāna precizējumus. Plāna…
Datums 4. februāris, 2022
Laiks17.00–19.00
Atrašanās vietaZOOM platforma

Dabas lieguma “Dubnas paliene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Sanāksmes dalībnieki tiks iepazīstināti ar sagatavoto dabas aizsardzības plānu, īpašu vērību veltot nozīmīgākajām dabas lieguma …