Līgatnes dabas taku aļņi dodas ceļā.
Lācene Ilzīte. Līgatnes dabas takas. Foto: Velga Vītola