Atrašanās vieta Latvijā

Sastopami Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi - veci vai dabiski boreāli meži 9010* un staignāju meži 9080*.

Teritorijā atrodas pūcēm, dzeņiem un citām īpaši aizsargājamām putnu sugām piemērotas dzīvotnes. Tā pat teritorijā izveidots mikroliegums jūras ērgļa (Haliaeetus albicilla) aizsardzībai.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums
Kods: LV0542200
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Rucavas pagasts​​​​​​​
Platība: 100,34 ha​​​​​​​
Dibināšanas gads: 2023
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk