Siguldas Beišu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490340
Administratīvais iedalījums: Siguldas novada Siguldas pagasts
Stādīšanas gads:

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug vidēju dimensiju un vecuma kļavas, piemistrojumā – liepas, oši, ozoli. Inventarizācijas laikā alejā uzkartēti 41 dobumaini koki. Dobumi ir daudzveidīgi. Papildus dobumainiem kokiem pieejama arī mirusī koksne, atsegta koksne ar saproksilo kukaiņu izskrējām, sēņu augļķermeņi, kas ir nozīmīgi bezmugurkaulnieku mikrobiotopi. Alejā konstatētas divas īpaši aizsargājamas ķērpju sugas – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) ar sešām atradnēm un liepu parmelīna (Parmelina tiliacea) ar divām atradnēm. Liepu parmelīna konstatēta tikai divās no visām īpaši aizsargājamām alejām, līdz ar to šī atradne vērtējama kā īpaši nozīmīga.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: