Rukšu purvs karte

Teritorija izveidota Eiropas Savienības aizsargājamā biotopa 7110* Neskarti augstie purvi aizsardzībai. Nozīmīga purvos ligzdojošo putnu vieta. Vienīgais koncentriskais purvs Latvijā - purva ciņi, akači un lāmas izkārtoti apļa veidā no purva centra uz malām.

Rukšu purvs
Dabas liegums RUKŠU PURVS. Foto: Vilnis Skuja

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0531200
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Dundagas pagasts
Platība: 216 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk