Adamovas ezera karte

 Nozīmīga eitrofo ezeru aizsardzības teritorija. Ezers un tā apkārtne ir izcila barošanās vieta vairākām sikspārņu sugām, to skaitā Eiropas nozīmes sugai - dīķa naktssikspārnim. No Eiropas nozīmes aizsargājamiem biotopiem sastopami - dabīgi eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, melnalkšņu staignāji, boreālie meži, jaukti platlapju meži.

Adamovas ezers
Adamovas ezers. Foto: Ivars Leščinskis. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0301600
Administratīvais iedalījums: Rēzeknes novada Vērēmu pagasts.
Platība: 761 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība - Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk