Karte

Teritorijas galvenās vērtības ir ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotopi - neskarts augstais purvs, pārejas purvi un slīkšņas, purvaini meži un distrofs ezers.

No ES Putnu direktīvas sugām sastopams - rubenis, dzelteneis tārtiņš, purva tilbīte, urālpūce, vakarlēpis.

Purvs

Foto: Anita Namatēva

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0526500
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Atašienes pagasts.
Platība: 883,63 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk