Zepu mežs karte

Teritorija veidota boreālo mežu (skujkoku un jauktu koku mežu) aizsardzībai, kas ir ES Biotopu direktīvas biotops. Dominē bērzu - egļu - apšu meži, paaugā arī liepa. Dabisko meža biotopu koncentrācijas vieta. Daudz kritalu. Teritorijā konstatēta īpaši aizsargājama augu suga - divsēklu grīslis.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0534200
Administratīvais iedalījums: Gulbenes novada Stāmerienas pagasts
Platība: 65 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija