Atrašanās vieta

Dendroloģiskā vērtība. Parka teritorijā no vietējām kokaugu sugām dominē – parastā liepa (Tilia cordata), parastā kļava (Acer platanoides) un parastais ozols (Quercus robur). No svešzemju sugām sastopamas, tādas kā baltā apse (Populus alba), sudraba kļava (Acer saccharinum), Zviedrijas pīlādzis (Sorbus intermedia) un citas.

Dabas vērtības. Parkā aug veci, lielu dimensiju koki, kuros veidojas dobumi. Šādos kokos var attīstīties dažādu saproksilofāgo vaboļu kāpuri, kā arī dobumaini koki dod iespēju ligzdot dažādiem dobumperētājiem putniem un dienot sikspārņiem. Parkā konstatēti septiņas īpaši aizsargājamās sugas – sīkpunktainā artonija (Arthonia byssacea), lapkoku praulgrauzis (Osmoderma eremita), spožā skudra (Lasius fuliginosus), kausveida pleirostikta (Pleurosticta acetabulum), brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala), vidējais dzenis (Picoides medius), pelēkā dzilna (Picus canus) un trīs dižkoki.

Kultūrvēsturiskā vērtība. Rembates muižas parku sāka veidot ap 1858. gadu kā ainavu parku pie Rembates muižas. Parkā bija dīķis, kas apņēmis sauszemi, veidojot savdabīgu saliņu, uz kuru vedis celiņš. Šobrīd uz saliņas ierīkota brīvdabas estrādes skatuve.

Aizvietotājattēls

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470580
Administratīvais iedalījums: Lielvārdes novada Lielvārdes pilsēta
Stādīšanas gads: ap 19. gs
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk