Plunču ezera krasts karte

Teritorija izveidota Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu 9010* Veci un dabiski boreāli meži un 7140 Pārejas purvi un slīkšņas aizsardzībai. Dabisko meža biotopu koncentrācijas vieta. Konstatētas vairākas retas un aizsargājamas sūnu sugas, kā arī aizsargājamas ziedaugu un paparžaugu sugas.

Plunču ezera krasts
Dabas liegums PLUNČU EZERA MEŽI. Foto DAPA arhīvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0535100
Administratīvais iedalījums: Talsu novada Ģibuļu pagasts
Platība: 53 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk