Karte

Nozīmīga purvaino mežu aizsardzības vieta. Austrumu tipa augstais purvs ar ārkausa kasandru.

Piemērota barošanās un uzturēšanās vieta vilkiem, pārvietojoties starp Lubānas mitrājiem un Teiču purvu.

Purvs
Dabas liegums LIELSALAS PURVS. Foto: Anita Namatēva

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0511600
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Barkavas pagasts
Platība: 195 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk