Karte

Teritorijas galvenā vērtība ir ES Biotopu direktīvas 1.pielikuma biotops - ozolu meži.

Dabas lieguma teritorijā sastopamas īpaši aizsargājamsas augu sugas - smaržīgā naktsvijole, kalnu grīslis, plaisājošā rūtaine.

 

Atēla ieliktnis ar stilizētu ozollapu

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0533600
Administratīvais iedalījums: Alūksnes novada Alsviķu pagasts
Platība: 27,09 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk