Aizvietotājattēls

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470800
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Palsmanes pagasts
Stādīšanas gads: 19.gs. vidus

 

 Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dendroloģiskā vērtība:

Galvenā parka daļa atrodas uz ZA no pils, tai raksturīgi liepu aleju un rindu stādījumi. Parkā sastopami Latvijā augošu lapu koku un skujkoku sugu, kā arī svešzemju sugu koki dažādos vecumos.


Dabas vērtības:

Parkā aug veci, dobumainie koki, kuri kalpo par mājvietu neskaitāmām dažādu dzīvo organismu grupām. Parkā ir konstatēti divi dižkoki – parastā liepa (Tilia cordata) ar 3,68 m apkārtmēru un platlapu liepa (Tilia platyphyllos) ar 3,76 m apkārtmēru.
 

Kultūrvēsturiskā vērtība:

Pirmie koku stādījumi parkā attiecināmi uz 19. gs. vidu. Skujkoki stādīti 20. gs. sākumā. Parka DA stūrī atrodas Palsmanes muiža , kas tika uzcelta 1880. gadā, pēdējie muižas īpašnieki bija Von Bēru dzimta. Pašreiz muižā darbojas Palsmanes internātskola.

Robežshēma: robežshēma un robežu apraksts 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi: