Tetersalas purvs karte

Nozīmīga teritorija augsto purvu aizsardzībai. Teritorijā sastopami arī purvaini priežu un lapukoku meži. Minerālsala purvā klāta ar apšu - egļu mežu. Konstatētas daudzas ES Putnu direktīvas 1. un 2.pielikuma sugas, piemēram, niedru lija, rubenis, mednis, dzeltenais tārtiņš, melnā dzilna u.c.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0501600
Administratīvais iedalījums: Smiltenes novada Trapenes pagasts
Platība: 348 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Videzemes reģionālā administrācija