Karte

Izcili platlapu koku meži - dažāda vecuma liepas mistrojumā ar ošiem, ozoliem, kļavām, gobām un eglēm. Konstatēta ES Biotopu direktīvas augu suga - platlapu cinna, kā arī Latvijā reti sastopamā meža auzene.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0501500
Administratīvais iedalījums: Alūksnes nov., Liepnas pag.
Platība: 32,37 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk