Klintaines sausgultne un karsta kritenes karte

Dabas pieminekli veido Klintaines jeb Būdas dzirnavu upītes ieleja ar upes gultnē esošajām kritenēm – ūdensrijējiem un sausgultnes posmu. Upītes gultnes augšgalā, gultnes malās atrodas sīki dolomīta atsegumi. Gultnē ir vairāki ūdensrijēji, bet lielākais no tiem atrodas gultnes vidusdaļā un, mazūdens periodā, uzņem gandrīz visu upes noteci.

Minētais dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgs visas Latvijas mērogā kā viena no izteiksmīgākajām un vieglāk pieejamajām ūdensrijēju izpausmes vietām.

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis, atrodas daļēji dabas liegumā Klintaine.
Kods: LV0440020
Administratīvais iedalījums: Aizkraukles novads, Klintaines pagasts
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Teritorija atrodas Daugavas senlejā, vietā, kur senleju ietverošās paugurvaļņu makroformas nodala Viduslatvijas zemieni no Austrumlatvijas zemienes.

Dabas pieminekli veido Klintaines jeb Būdas dzirnavu upītes ieleja ar upes gultnē esošajām kritenēm – ūdensrijējiem un sausgultnes posmu.

Upītes gultnes augšgalā, lejpus dzirnavu dīķa un aizsprosta, gultnes malās atrodas sīki dolomīta atsegumi. Gultnē ir vairāki ūdensrijēji, bet lielākais no tiem atrodas gultnes vidusdaļā un, mazūdens periodā, uzņem gandrīz visu upes noteci.

Sausgultne ir izsekojama līdz ūdenskrātuves līcim. Ūdeņu izplūde, kas agrāk bijusi avotā, Daugavas krastā, atrodas zem ūdenskrātuves līmeņa.

Teritorijas austrumu malā atrodas pamests, applūdis dolomīta karjers, kurā ir daļēji aizbirusi dolomītu atseguma siena - Daugavas svītas apakšējās pasvītas dolomīti.

Dabas pieminekļa teritorijā atrodas Eiropas Savienības aizsargājami biotopi: sausi zālāji kaļķainās augsnēs (6210) un karbonātisku pamatiežu atsegumi (8210). Teritorijā atrodas atradnes vairākiem aizsargājamiem augiem : meža vizbulim (Anemone sylvestris), krāsu miešķim (Asperula tinctoria), krūmu cietpienei (Crepis praemorsa) un dziedniecības indaine (Vincetoxicum hirundinaria).

Minētais dabas veidojumu komplekss ir nozīmīgs visas Latvijas mērogā kā viena no izteiksmīgākajām un vieglāk pieejamajām ūdensrijēju izpausmes vietām.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk