Vadaiņu purvs karte

Nozīmīga augstā purva un purvainu mežu aizsardzības teritorija. Pie Vadaiņu ezera izveidojies neliels pārejas purvs. Teritorijā konstatēts liels skaits ES Putnu direktīvas putnu sugu: baltais stārķis, melnais stārķis, zivju ērglis, rubenis, mednis, vakarlēpis, ūpis u.c.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0515900
Administratīvais iedalījums: Valkas novada Zvārtavas pagasts
Platība: 226,8 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Videzemes reģionālā administrācija