Karte

Izcilas nozīmes austrumu tipa augstais purvs ar pundurbērzu. Teritorijā sastopami aizsargājami biotopi - purvaini meži un distrofs ezers (Piteļa ezers). Vietām plašs atklāts purvs, kas īpaši piemērots ligzdojošiem bridējputniem. Liela ligzdojošo putnu daudzveidība.

Purvs
Dabas liegums KLEŠNIKU PURVS. Foto: Regīna Indriķe

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0510300
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Līdumnieku pagasts
Platība: 3344,6 ha
Dibināšanas gads: 1957
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk