Atrašanās vieta

Dendroloģiskā vērtība. Rozališķu parku veido koku rinda no vienas svešzemju sugas - Eiropas lapegles (Larix decidua). Ārpus dendroloģiskā stādījuma robežām ZR no lapegļu rindas ir sastopama veco parasto liepu aleja.

Dabas vērtības. Būtiskākā dabas vērtība parka teritorijā ir veci, lielu dimensiju koki - gan lapegles dendroloģiskajā stādījumā, gan veci koki - parastās liepas un parastie ozoli tiešā dendroloģiskā stādījuma tuvumā. Uz veca parastā ozola blakus lapegļu rindai konstatēta īpaši aizsargājama ķērpju suga brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala), savukārt divās no dendroloģiskā stādījuma lapeglēm sastopamas īpaši aizsargājamas kukaiņu sugas - spožās skudras (Lasius fuliginosus) ligzdas. Parka tuvumā vizuāli novērota mežirbe (Tetrastes bonasia).

Kultūrvēsturiskā vērtība. Rozališķu parks atradies bijušajā Ždanova kolhozā. Parks iekārtots Daugavas kreisajā krastā. Stādījumi regulāri, uz pili no austrumiem un tālāk uz dienvidaustrumiem ved Eiropas lapegļu aleja. Platība sadalīta taisnstūra laukumos ar ozolu un liepu rindām.

Rozališķu parks

Aizsardzības kategorija: aizsargājams dendroloģiskais stādījums
Kods: LV0470230
Administratīvais iedalījums: Daugavpils novada Vecsalienes pagasts
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi: