Karte

Augstā tipa purvs, ietver nelielu mežu joslu un lauksaimniecības zemes. Purvā ir ezeriņu grēdveida un dūkstu grēdveida kompleksi, kas īpaši piemēroti dažādu ūdensputnu un bridējputnu ligzdošanai. No aizsargājamām augu sugām teritorijā konstatētas - apdzira, gada staipeknis, vīru dzegužpuķe, ciņu mazmeldrs, no putnu sugām - sējas zoss, melnā klija, rubenis, mednis, dzērvē, ķīvīte, prīkšķe u.c.

Purvs
Dabas liegums LIELAIS MĀRKU PURVS. Foto: Vija Kreile

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0518600
Administratīvais iedalījums: Gulbenes novada Daukstu pagasts
Platība: 909 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk