Karte

Teritorija ietver augsto purvu. Purva malās meži, kur ligzdo dažādu sugu dzeņi. Izcila putnu aizsardzības teritorija, sastopamas arī tādas aizsargājamas putnu sugas kā melnkakla gārgale, melnais stārķis, peļu klijāns, mednis, rubenis, mazais ērglis, pļavas lija u.c. Konstatētas arī ES Biotopu direktīvas sugas: lielais tritons un zirgskābeņu zilenītis.

Purvs
Dabas liegums LIELAIS PELEČĀRES PURVS. Foto: Vija Kreile

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 un RAMSAR teritorija
Kods: LV0512200
Administratīvais iedalījums: Jēkabpils novada Atašienes pagasts; Līvānu novada Rudzātu pagasts; Preiļu novada Sīļukalna pagasts; Varakļānu novada Varakļānu pagasts
Platība: 5683 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk