Mazākroga aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490540
Administratīvais iedalījums: Cēsu novada Raiskuma pagasts
Stādīšanas gads: 19.gs sākums

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug veci, lielu dimensiju melnalkšņi. Kokiem ir daudz dobumu, to skaitā lieli dobumi. Inventarizācijas laikā alejas teritorijā konstatēta viena īpaši aizsargājama bezmugurkaulnieku suga lapkoku praulgrauzis (Osmoderma barnabita). Tāpat alejā uzkartēti 12 dobumaini koki. Raksturīga liela dobumu daudzveidība – sastopami mazi, spraugveida un lieli dobumi. Sastopami koki ar atsegtu koksni, bez mizas, ar saproksilo vaboļu izskrējām, uz dažiem kokiem ir sēņu augļķermeņi.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: