Krustkalnu dabas rezervāta atrašanās vieta Latvijā

Krustkalnu rezervāts ir viens no 4 dabas rezervātiem Latvijā. Biotopu kompleksu veido skujkoku meži un pļavas Madonas – Trepes vaļņa un Praulienas pauguraines nogāzēs, kā arī vaļņa pakājē izplūstoši ar kaļķi bagāti avoti, kas veido mazus purviņus vai ezeriņus. Īpaša vērtība ir kalcifīlajiem biotopiem un ar tiem saistītajām augu sugām, kas citur Latvijā sastopamas tikai Piejūras zemienē.

Krustkalnu dabas rezervāts. Foto: Alda Stepanova. DAP
Krustkalnu dabas rezervāts. Skats no skatu torņa. Foto: Alda Stepanova. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas rezervāts kopš 1977. gada, Natura 2000 teritorija kopš 2004. gada.
Kods: LV0100400
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Ļaudonas un Mārcienas pagasts
Platība: 2978 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Logotipa lietošana jāsaskaņo ar Komunikācijas un dabas izglītības nodaļu.

Krustkalnu dabas rezervāts

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk