Podzēnu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490480
Administratīvais iedalījums: Kocēnu novada Vaidavas pagasts
Stādīšanas gads:

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā ir viena vecuma, vecas lapegles, liepas, ozoli, kļavas, zirgkastaņas. Inventarizācijas laikā alejā uzkartēti 20 dobumaini koki. Pieejama atsegta koksne ar saproksilo kukaiņu izskrējām augļķermeņi. Atrastas divas aizsargājamo ķērpju sugas kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum) un bālā sklerofora (Sclerophora pallida).

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: