Karte

Konstatēts liels skaits Latvijā īpaši aizsargājamu augu (stāvlapu dzegužpirkstīte, parastais plakanstaipeknis, gada staipeknis, vālīšu staipeknis, purvāja vienlape, palkšu dzegužpuķe, iesārtā glīvene u.c.) un putnu (mazais ērglis, baltmuguras dzenis, melnā dzilna, pelēkā dzilna, lapseņu klijāns, melnais stārķis) sugu.

 

Aizsardzības kategorija: dabas liegums (ietilpst dabas parkā - Silene), Natura 2000 vieta
Kods: LV0526300
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Skudalienas pagasts
Platība: 157 ha
Dibināšanas gads: 1999
Normatīvie akti:

Dabas aizsardzības plāns: