Silene karte

Izcila teritorija dažādu mežu tipu (īpaši purvaino) un eitrofu ezeru aizsardzībai. Ezeri ir piemērota barošanās vieta sikspārņiem. Konstatētas arī 2 lielas sikspārņu kolonijas. Īpaši daudz retu un aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu.

Dabas parks Silene. Foto: Edgars Rudāns. DAP
Dabas parks Silene. Foto: Edgars Rudāns. DAP

Aizsardzības kategorija: dabas parks (ietilpst dabas liegumi  - IlgasGlušonkas purvs), Natura 2000 teritorija
Kods: LV0300400
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Demenes un Skrudalienas pagasts.
Platība: 3825 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk