Mūsas šosejmalas bērzu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490060
Administratīvais iedalījums: Bauskas novada Ceraukstes un Gailīšu pagasti
Stādīšanas gads: 20.gs 50.gadi

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Pierīgas reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug samērā jauni, viena vecuma, saules labi izgaismoti bērzi. Inventarizācijas laikā alejas teritorijā konstatēta viena aizsargājama ķērpju suga kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum), kurai atzīmētas piecas atradnes.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: