Subates aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490110
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Subates pilsēta
Stādīšanas gads: 1931.g

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Aleju veido cieši stādītas liepas, kam slaidi stumbri un tās ir vidēji vecas. Inventarizācijas laikā alejas teritorijā tika uzkartēti 17 dobumaini koki. Konstatēta viena aizsargājama ķērpju sugas atradne – kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum).

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: