Atrašanās vieta

Kopumā alejā uzskaitīti 136 koki, no tiem, 10 koki sasnieguši dižkoku apkārtmēru. Alejā aug lielu vecumu un dimensijas sasnieguši platlapji, dominējošās koku sugas ir liepa un ozols, taču sastopamas arī citas platlapju sugas – kļavas, oši, gobas, tāpat alejas rietumu daļā aug veci bērzi.

Alejā ir ļoti daudz dobumainu koku, kas kalpo par mājvietu neskaitāmām dažādu organismu grupām. Ozokalna alejā ir konstatētas divas īpaši aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas – spožā skudra (Lasius fuliginosus), marmora rožvabole (Liocola marmorata) un atrasta viena dabisko mežu (DMB) ķērpju indikatorsuga - iesarkanā bacīdija (Bacidia rubella).

Ozolkalnu aleja

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490640
Administratīvais iedalījums: Madonas novads Mētrienas pagasts
Stādīšanas gads: nav skaidri zināms
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Sabiedrības līdzdalības iespējas:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk