Rumbiņas ūdenskritums karte

Dabas pieminekli veido Rumbiņas ielejas posms ar kāpli augšdevona Ogres svītas dolomītsmilšakmeņos, kas veido ūdenskritumu, kā arī atsegumi gultnes malās, lejpus ūdenskrituma. Iežu kāples augstums ir 2 m, platums aptuveni 10 m, tā veido pakavveida izliekumu. Atsegumi lejpus ūdenskrituma 15 - 20 metrus garā posmā veido kanjonu. Atsedzas dažādas cementācijas cietības dolomītsmilšakmens un smilšakmens. Kreisā krasta atsegumā neliela niša, kas ir 2,5 m augsta, 4 m plata un 1,5 m dziļa.

Skaists dabas veidojums, ļoti mainīgs atkarībā no gada laika.

Rumbiņas ūdenskritums

Aizsardzības kategorija: aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis
Kods: LV0441280
Administratīvais iedalījums: Ogres novads, Lielvārdes pilsēta
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Teritorija ir izvietojusies Viduslatvijas zemienē, Lejasdaugavas senlejā, Rumbiņas ielejā.

Dabas pieminekli veido Rumbiņas ielejas posms ar kāpli augšdevona Ogres svītas dolomītsmilšakmeņos, kas veido ūdenskritumu, kā arī atsegumi gultnes malās, lejpus ūdenskrituma. Iežu kāples augstums ir 2 m, platums aptuveni 10 m, tā veido pakavveida izliekumu. Zem kāples ir 1 m dziļa ūdens izskalota bedre. Straumes platums ūdenskritumā ir ļoti mainīgs – atkarībā no gada laika un nokrišņu apjoma – no 0,6 m līdz 10,5 m. Ūdenskrituma atkāpšanās laika gaitā ir nenozīmīga.

Atsegumi lejpus ūdenskrituma 15 - 20 metrus garā posmā veido kanjonu. Atsedzas dažādas cementācijas cietības dolomītsmilšakmens un smilšakmens. Kreisā krasta atsegumā neliela niša, kas ir 2,5 m augsta, 4 m plata un 1,5 m dziļa.

Skaists dabas veidojums, ļoti mainīgs atkarībā no gada laika.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk