Ruskulovas lapegļu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490270
Administratīvais iedalījums: Ludzas novada Salnavas pagasts
Stādīšanas gads: 18.gs

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā divās paralēlās, ciešās rindās aug lielu un vidēju dimensiju lapegles. Inventarizācijas laikā alejā konstatēta viena īpaši aizsargājama ķērpju suga – brūngalvainā henotēka (Chaenotheca phaeocephala), kurai atzīmētas 7 atradnes.

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: