Karte

Teritorija izveidota kaļķaino zāļu purvu aizsardzībai. Ječu purvs ir viens no četriem lielākajiem kaļķainajiem zāļu purviem Latvijā. Izcili nozīmīga vieta Eiropas Savienības aizsargājamā biotopa 7230 Kaļķaini zāļu purvi saglabāšanai. Dabas liegumā konstatētas vairākas retas augu un dzīvnieku sugas. 

 

Purvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0530400
Administratīvais iedalījums: Dienvidkurzemes novada Nīcas pagasts
Platība: 282 ha
Dibināšanas gads: 2004
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk