Medumu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490100
Administratīvais iedalījums: Augšdaugavas novada Medumu pagasts
Stādīšanas gads:

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā ir vidēji veci un samērā jauni ozoli, liepas, gobas un oši. Inventarizācijas laikā alejā uzkartēti 10 dobumaini koki, kas lielākoties ir saules izgaismoti. Papildus dobumainiem kokiem alejā atrodama mirusī koksne (zari, atsevišķi koki), atsegta koksne ar saproksilo kukaiņu izskrējām, sēņu augļķermeņi, sulojoši koki. Inventarizācijas laikā alejās tertitorijā konstatētas divas īpaši aizsargājamas ķērpju sugas – bālā sklerofora (Sclerophora pallida) un kausveida pleurostikta (Pleurosticta acetabulum).

Robežshēma: ortorfoto pamatne

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: