Augstrozes lapegļu aleja

 

Atrašanās vieta

Aizsardzības kategorija: aizsargājama aleja
Kods: LV0490250
Administratīvais iedalījums: Limbažu novada Umurgas pagasts
Stādīšanas gads: 1860, pieder pie muižas laika apstādījumiem

 

Ministru Kabineta noteikumi:

Pārvalde:

sākot ar 2011.gada 1.februāri, aizsargājamās alejas pārvaldi īsteno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esošas tiešās pārvaldes iestādes Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas vērtības:

Alejā aug dažādas koku sugas, pamatā stādījums veidots no Eiropas lapegles (Larix decidua). Teritorijā nelielā skaitā ir sastopami veci, dobumaini vītoli, kas ir īpaši aizsargājamu bezmugurkaulnieku sugu dzīvotne.

Robežshēma:

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS:

citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS

Pētījumi:

Sabiedrības līdzdalības iespējas: