Mežmuižas avota karte

Viena no nedaudzām vietām Latvijā, kur sastopami avoti, kas veido avotkaļķus. Bez tam sastopami arī tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā nogāžu un gravu meži, mēreni mitras pļavas un boreālie meži.

Mežmuižas avoti
Dabas liegums MEŽMUIŽAS AVOTI. Foto Jānis Zilvers

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Administratīvais iedalījums: Siguldas novada Allažu pagasts
Platība: 27 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija

Pielikumi:

Dabas aizsardzības plāna darbības termiņš dabas liegumam „Mežmuižas avoti” ir pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim saskaņā ar vides ministra 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.2 „Par dabas aizsardzības plāna darbības termiņa pagarināšanu”.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk