Karte

Baltijas ledus ezera senkrasta pakājē dabas faktoru un cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā izveidojies Kurzemei raksturīgs zālāju tips, kas daudzviet Latvijā meliorācijas dēļ izzudis. Sastopami dabiskie zālāji ar zilgano molīniju un stāvo vilkakūlu, kā arī kaļķaini zāļu purvi un kadiķu audzes zālājos un virsājos.

Dabas liegums Diļļu pļavas.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0521300
Administratīvais iedalījumsKuldīgas novads.
Platība: 174 ha
Dibināšanas gads: 1999 
PārvaldeDabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Kurzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk