karte

Teritorija izveidota, lai aizsargātu Latvijā un Eiropā retu biotopu - jaukti ozolu, gobu, ošu meži upju palienēs.

 

 

Dabas liegums Barkavas ozolu audze. Foto: Andris Avotiņš
Dabas liegums Barkavas ozolu audze. Foto: Andris Avotiņš

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0511100
Administratīvais iedalījums: Madonas novada Barkavas pagasts; Varakļānu novada Murmastienes pagasts.
Platība: 51 ha
Dibināšanas gads: 1957
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk