Vīķvēnu purvs karte

Teritorija izveidota, lai aizsargātu pļavas un kaļķainu zāļu purvu. Konstatēts Latvijā un arī Eiropā aizsargājams biotops - kalcifils purvs ar rūsgano melnceri, kā arī retas bezmugurkaulnieku sugas.

Vīķvēnu purvs
Dabas liegums VĪĶVĒNU PURVS. Foto: DAP arhīvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0516200
Administratīvais iedalījums: Valmieras novada Dikļu un Kocēnu pagasts
Platība: 67 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija