Ojatu ezers

 Viens no dziļākajiem ezeriem Latvijā. Mezotrofs, maz piesārņots ezers. Viens no nedaudzajiem ezeriem, kurā sastopamas oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrības minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpnēs.

Ojatu ezers

Foto: Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija.
Kods: LV0521100
Administratīvais iedalījums: Krāslavas novada Konstantinovas pagasts
Platība: 111 ha
Dibināšanas gads: 1999
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk