Karte

Nozīmīga augsto purvu aizsardzības teritorija. Sastopami pārmitri apšu - melnalkšņu meži, kas ir aizsargājams Eiropas nozīmes aizsargājams biotops, kā arī bērzu un skujkoku meži.

Purvs

Foto: Guntis Akmentiņš

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0525400
Administratīvais iedalījums: Līvānu novada Turku pagasts.
Platība: 1110,35 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Latgales reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk