Karte

Teritorija izveidota, lai aizsargātu ES Biotopu direktīvas aizsargājamus biotopus: purvaini priežu meži, pārejas purvi un slīkšņas. Konstatēti dabiskie meža biotopi un medņu riesti.

Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija
Kods: LV0504800
Administratīvais iedalījums: Gulbenes novada Rankas pagasts; Smiltenes novada Variņu pagasts
Platība: 150 ha
Dibināšanas gads: 1977
Pārvalde: Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienība Vidzemes reģionālā administrācija.

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS

Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Skatīt vairāk